Bộ Công thương chỉ định IQC là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký quyết định số 2899/QĐ-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Quyết định này nêu rõ: Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định IQC thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu được chỉ định.

Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 02/2018/BCT-KNTP

Thời gian hiệu lực của Quyết định là: 03 năm.

Toàn văn Quyết định

2899. Quyet dinh chi dinh co so kiem nghiem thuc pham BCT_001

2899. Quyet dinh chi dinh co so kiem nghiem thuc pham BCT_002

Năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Bấm vào đây để tải về quyết định chỉ định tổ chức kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công thương đối với IQC.