Bộ tiêu chuẩn ISO về dịch vụ ngân hàng qua điện thoại

Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động không chỉ giúp cuộc sống của chúng ta dễ  dàng hơn, nó còn cho phép những đối tượng không có tài khoản ngân hàng có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Một bộ tiêu chuẩn ISO vừa được ban hành mới đây sẽ cung cấp nền tảng cho sự phát triển và mở rộng của công nghệ này, mang lại các dịch vụ ngân hàng mạnh vẽ và an toàn cho nhiều người hơn bao giờ hết.

Theo Ngân hàng Thế giới, trên toàn thế giới có khoảng 2 tỷ người không tiếp cận với tài khoản ngân hàng. Tiền mặt là ông vua và cũng mang lại những rắc rối riêng. Tuy nhiên, có thể thấy ngày càng có nhiều người sở hữu thiết bị di động, điển hình là ở các nước đang phát triển. Chức năng của chúng trong thế giới tài chính đang phát triển từng ngày, đem lại nhiều hơn nữa các dịch vụ và giao dịch.

ISO-12812

Các thiết bị di động có thể thực hiện giao dịch giữa số lượng lớn các nền hệ thống và các tổ chức tài chính là nhờ có hiệu quả hoạt động và giao diện mạnh mẽ. Một bộ các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu kỹ thuật vừa mới được xuất bản gần đây. Tiêu chuẩn ISO 12812 Hoạt động ngân hàng cốt lõi – Dịch vụ tài chính qua điện thoại di động xác định các khái niệm cơ bản và các yêu cầu cần thiết cho một khả năng tương tacscao hơn. Nó quy định các thành tố kỹ thuật và giao diện của chúng và vai trì của các bên khác nhau sao cho tất cả mọi người đều nhất trí.

Patrice Hertzog – Chủ tịch Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 68/SC 7 chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chuẩn này cho biết: với thực tế là trên thế giới số lượng người sở hữu điện thoại di động đã vượt quá số người sở hữu tài khoản ngân hàng, phát triển công nghệ này sẽ mang lại các dịch vụ tài chính an toàn cho phạm vi đối tượng rộng hơn.

“Tiếp cận về tài chính mang lại rất nhiều lợi ích. Nó cho phép mọi người và các doanh nghiệp có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, và đầu tư vào những thứ như giáo dục và sức khỏe và tiếp cận với bảo hiểm. Ngân hàng Thế giới đã đề ra mục tiêu phổ cập tiếp cận tài chính vào năm 2020, và các tiêu chuẩn này sẽ góp phần vào việc đó.

“Thêm vào đó, thông qua hỗ trợ phát triển và áp dụng công nghệ trong lĩnh vực này, các tiêu chuẩn sẽ cung cấp một chất xúc tác để tinh lọc và nâng cao kinh nghiệm của người sử dụng cuối cùng bằng cách bổ sung các tiêu chuẩn khác trong ngành như ISO 20022 cho tin nhắn tài chính”, ông nói. .

Bộ tiêu chuẩn này do nhóm làm việc WG 10 của ISO/TC 68/SC 7 chịu trách nhiệm xây dựng.

(Theo ISO)