Bộ Xây dựng chỉ định IQC là tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 12/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1056/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, địa chỉ: Ô 6/BT4, Khu đô thị mới cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD, gồm các sản phẩm sau:

1. Sản phẩm canhke xi măng và xi măng: Clanhke xi măng poóc lăng; Xi mãng poóc lăng; Xi măng poóc lăng hỗn hợp; Xi măng poóc lăng trắng; Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt; Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt; Xi mãng poóc lăng bền sun phát; Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát; Xi măng xây trát.

2. Sản phẩm kính xây dựng: Kính cán vân hoa; Kính màu hấp thụ nhiệt; Kính phù phản quang; Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp; Kính cốt lưới thép; Kính phủ bức xạ thấp.

3. Sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC- U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ: Tấm thạch cao; Tấm xi măng sợi; Nhôm và hợp kim nhôm định hình; Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U); Ván MDF; Ván dăm; Ván sàn gỗ nhân tạo.

4. Sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe: Sơn tường dạng nhũ tương; Bột bả tường gốc ximăng poóc lăng; Sơn Epoxy; Sơn Akkyd; Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biền tính; Bằn chặn nước PVC; Vật liệu chống thấm gốc ximăng-polyme; Siliconi xảm khe cho kết cấu xây dựng.

5. Sản phẩm gạch, đá ốp lát: Gạch gốm ốp lát ép bán khô; Gạch gốm ốp lát đùn dẻo; Gạch gốm ốp lát – Gạch ngoại thất Mosaic; Gạch terrazzo; Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết đính hữu cơ; Đá ốp lát tự nhiên.

6. Sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa: Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa; Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông; Cát nghiền cho bê tông và vữa.

7. Sản phẩm vật liệu xây: Gạch đặc đất sét nung; Gạch rỗng đất sét nung; Gạch bê tông; Bê tông nhẹ – Gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Bê tông nhẹ – Bê tông bọt, khí không chưng áp.

8. Sản phẩm cửa sổ, cửa đi: Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng Ư-PVC; Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ; Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại.

Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày ký.

Tổ chức có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.