(IQC) Ngày 20/12/2016, tại Khu Phương Lai 6, TT Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, đoàn chuyên gia đánh giá của IQC đã tiến hành hoạt động đánh giá giám sát đối với các sản phẩm phân bón vô cơ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

lamthao1
Toàn cảnh Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Đoàn chuyên gia đánh giá đã thực hiện việc đánh giá theo Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm của IQC. Các hoạt động kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, quá trình sản xuất, lưu kho, lấy mẫu thử nghiệm được đoàn đánh giá chú trọng trong lần đánh giá này.

Đoàn đánh giá cũng tiến hành xem xét sự phù hợp các yêu cầu của Thông tư 29/2014/TT-BCT đối với việc sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ, trong đó bao gồm các yêu cầu về nhân sự, tiêu chuẩn cơ sở và công bố hợp quy đối với các sản phẩm đã được chứng nhận.

Trong quá trình đánh giá tại xưởng sản xuất, đoàn đánh giá đã đưa ra một số kiến nghị cải tiến đối với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

lamthao2
Chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật của IQC đánh giá tại Phân xưởng NPK số 2.

Tại cuộc họp kết thúc, đại diện Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đồng ý với các kết luận đánh giá của Đoàn đánh giá, cảm ơn các khuyến nghị cải tiến và sẽ thực hiện hoạt động cải tiến ngay lập tức.


Tiền thân của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, được Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa khởi công xây dựng ngày 8 tháng 6 năm 1959 bên dòng sông Thao trên quê hương Đất Tổ (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Sau 3 năm thi công xây dựng, nhà máy đã khánh thành đi vào sản xuất ngày 24 tháng 6 năm 1962.

Các sản phẩm chủ yếu của nhà máy là: Supe Lân, Lân nung chảy, Phân bón NPK và Acid Sunfuric.

Xem thêm tại: http://supelamthao.vn/

[stm_sidebar sidebar=”1783″]