Chứng nhận Hợp chuẩn

Chứng nhận Hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Đối tượng chứng nhận: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định

Lợi ích của Doanh nghiệp khi được đánh giá hợp chuẩn?

  • Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
  • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;
  • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;
  • Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn;
  • Gia tăng niềm tin đối với khách hàng và các bên liên quan.

Vì sao nên chọn dịch vụ đánh giá hợp chuẩn của IQC?

  • IQC là tổ chức chứng nhận có đầy đủ các hoạt động được công nhận và thừa nhận.
  • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.
  • Chuyên gia của IQC được đào tạo bài bản bởi các tổ chức trong nước và quốc tế. Chuyên gia của IQC liên tục tham dự các khóa đào tạo cập nhật về tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia.
  • IQC cam kết sử dụng chuyên gia đúng lĩnh vực chứng nhận (theo NACE code)
  • IQC mang đến dịch vụ toàn diện cho dù bạn ở bất cứ đâu tại Việt Nam.

Liên hệ chứng nhận

IQC đã sẵn sàng chứng nhận theo yêu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

Năng lực Phòng thí nghiệm IQC Hà Nội

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm được công nhận bởi B.o.A của IQC.

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm được chỉ định bởi Bộ Xây dựng

Hồ sơ năng lực Phòng thí nghiệm được chỉ định bởi Bộ NN&PTNT