Chứng nhận Hợp quy

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Khác với Chứng nhận Hợp chuẩn, Chứng nhận Hợp quy là bắt buộc!
Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, đơn vị chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.

Hoạt động lấy mẫu phân bón phục vụ cho Chứng nhận Hợp quy phân bón nhập khẩu.

Sau hơn 4 tháng góp ý và hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Điểm mới của Nghị định 108/2017/NĐ-CP so với dự thảo trước đây là phân chia thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (Nghị định 202/2013/NĐ-CP gọi là giấy phép sản xuất phân bón) giữa địa phương và cơ quan Trung ương, cụ thể: Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón cả vô cơ và hữu cơ, Chi cục Bảo vệ Thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt địa phương sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sơ sang chiết và đóng gói phân bón. Ngoài ra các cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón phải được chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Chứng nhận hợp quy phân bón là gì?

Chứng nhận Hợp quy phân bón là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo thoả thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ 3). Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy phân bón là các quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý, cụ thể theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đối với Phân bón nhập khẩu?

Theo Điều 27 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, tổ chức, cá nhân được nhập khẩu phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

1. Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thì không cn giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chưa được công nhận phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

a) Phân bón để khảo nghiệm;

b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;

c) Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;

d) Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;

đ) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

e) Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;

g) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;

h) Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khu hàng hóa thì phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này; Giấy phép nhập khẩu phân bón (np trực tiếp hoặc thông qua Hệ thng Một cửa quốc gia) đối với trường hợp quy định khoản 2 Điều này.

Trường hợp ủy quyn nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền phải xuất trình giy ủy quyn của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cho tổ chức cá nhân nhập khu tại cơ quan Hải quan.

Mỗi lô phân bón nhập khẩu về cần được tổ chức chứng nhận được chỉ định lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu chất lượng và kết luật có phù hợp hay không với quy chuẩn. Từ đó tổ chức chứng nhận sẽ ban hành chứng chỉ hợp quy. Đây là điều kiện cần để đơn vị nhập khẩu hoàn thành thủ tục Hải quan để thông quan hàng hóa.

Văn bản pháp lý liên quan?

Lợi ích của doanh nghiệp khi dùng dịch vụ của IQC

IQC cam kết tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy theo các quy định hiện hành của pháp luật về chứng nhận hợp quy.

Với năng lực chứng nhận đã được các cơ quan quản lý nhà nước chỉ định, IQC đảm bảo chắc chắn cho quý khách sự an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Vui lòng tham khảo thêm hồ sơ năng lực của IQC về các chỉ định này.

Năng lực chứng nhận hợp quy phân bón, giám định phân bón nhập khẩu của IQC

Thông tư số 10/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2017/BXD. Theo đó sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì?

Chứng nhận Hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo thoả thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ 3). Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là các quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý, cụ thể theo quy định của Bộ Xây dựng đối với vật liệu xây dựng.

Các loại vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy

1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Xi măng poóc lăng, Xi măng poóc lăng hỗn hợp, Xi măng poóc lăng bền sun phát, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng, 
2. Các loại kính vật liệu xây dựng

Kính nổi, Kính màu hấp thụ nhiệt, Kính phủ phản quang, Kính phủ bức xạ thấp, Kính gương tráng bạc,

3. Gạch, đá ốp lát

Gch gốm p lát ép bán khô(a)Gạch gốm ốp lát đùn dẻo(a), Đá ốp lát tự nhiên, 

4. Cát xây dựng

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, Cát nghiền cho bê tông và vữa

5. Vật liệu xây

Gạch đặc đất sét nung, Gạch rỗng đất sét nung, Gạch bê tông, Sản phẩm bê tông khí chưng áp, Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

6. Vật liệu xây dựng khác

Tấm sóng amiăng xi măng, Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng, Tấm thạch cao(d), Sơn tường dạng nhũ tương, Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất, Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước, Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh, Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi, Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi.

Tại sao nên chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng tại IQC?

Kể từ ngày 01/01/2018 tất cả các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh phải được đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn (Chứng nhận hợp quy), mang dấu hợp quy (dấu CR) mới được lưu thông trên thị trường. Đây chính là qui định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/ 2015 và Thông tư 33/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ công thương. Điều này có nghĩa các sản phẩm chưa có hoặc không có dấu CR trên bao bì sản phẩm là hàng hóa chưa đạt chất lượng theo qui chuẩn và không được lưu thông trên thị trường từ ngày 01/01/2018.

Hợp quy giấy áp dụng cho ai?

 • Các tổ chức, cá nhận sản xuất, gia công các loại khăn giấy, giấy vệ sinh tại Việt Nam; nhập khẩu khăn giấy và giấy vệ sinh.
 • Các tổ chức, cá nhân, nhập khẩu, buôn bán sản phẩm giấy vệ sinh, khăn giấy tại Việt Nam và và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại sao nên chọn dịch vụ chứng nhận của IQC?

Khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy giấy của IQC, quý khách đồng thời được cung cấp hai dịch vụ:

 1. Đánh giá chứng nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
 2. Thử nghiệm sản phẩm tại phòng thí nghiệm được chỉ định với số lượng phép thử nhiều nhất hiện nay.

Ngoài ra:

 • Chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật của IQC có nhiều kinh nghiệm về công nghệ sản xuất giấy, sẽ đưa ra nhiều kiến nghị cải tiến trong quá trình đánh giá chứng nhận.
 • Tối ưu hóa trong hoạt động cấp chứng nhận, vì vậy, giảm tối đa thời gian cấp chứng chỉ (nếu các yêu cầu của Quy chuẩn được khách hàng đáp ứng)

Ngày 23/10/2017, tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộn azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam; 
Theo đó, mức giới hạn tối đa hàm lượng formaldehyt trong từng nhóm sản phẩm dệt may được quy định như sau: Nhóm sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi là không được vượt quá 30 mg/kg; Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp và không tiếp xúc trực tiếp với da là tối đa lần lượt là 75 và 300 mg/kg. Đối với hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo thì mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. 
Mẫu được lấy phục vụ thử nghiệm để xác định hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may là mẫu không bị dính bẩn (đất, dầu, mỡ…). Sản phẩm dệt may được cấp Giấy chứng nhận sinh thái (như: Eco-Lable của Hàn Quốc, Green Lable của Thái Lan, ECO-Safe của Ấn Độ…) thì không phải thực hiện lấy mẫu thử nghiệm.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

Xem chi tiết Thông tư 21/2017/TT-BCT tại đây

Sản phẩm của tôi có nằm trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư này không?

Nếu sản phẩm của quý vị thuộc một trong các đối tượng sau đây, việc công bố hợp quy là không cần thiết:

 • hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển, hàng hóa của tổ chức, cá nhân ngoại giao trong định mức miễn thuế;
 • hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng; để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản uất;
 • hàng tạm nhập tái xuất để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm;
 • hàng tạm nhập tái xuất;
 • hàng quá cảnh, chuyển khẩu; hàng đưa vào kho ngoại quan;
 • hàng là quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế;
 • hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức và vải, các sản phẩm dệt may chưa được tẩy trắng hoặc nhuộm màu.

Tôi phải làm gì để công bố hợp quy sản phẩm dệt may?

Quý vị có thể liên hệ với IQC để được hỗ trợ:

Email: info@iqc.com.vn

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy của IQC?

IQC cam kết tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy theo các quy định hiện hành của pháp luật về chứng nhận hợp quy.

Với năng lực chứng nhận đã được các cơ quan quản lý nhà nước chỉ định, IQC đảm bảo chắc chắn cho quý khách sự an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Vui lòng tham khảo thêm hồ sơ năng lực của IQC về các chỉ định này, hoặc liên hệ với IQC theo địa chỉ: info@iqc.com.vn để được hỗ trợ.

Các hoạt động đánh giá của IQC tại một số khách hàng tiêu biểu

Liên hệ chứng nhận

IQC đã sẵn sàng chứng nhận theo yêu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

Năng lực chứng nhận Hợp quy Phân bón

Bấm vào đây để tải về chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP đối với IQC.

Năng lực chứng nhận Hợp quy Vật liệu Xây dựng

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng của IQC.

Năng lực chứng nhận Hợp quy Giấy

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực Chứng nhận Hợp quy Giấy của IQC.

Năng lực chứng nhận, giám định Dệt may

Bấm vào đây để tải về chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định Dệt may của Bộ Công thương đối với IQC.