Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ

chung nhan nong nghiep huu co
Hiện nay, chứng nhận Hữu cơ tại Việt Nam phù hợp theo bộ tiêu chuẩn sau đây:
Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơNông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.
Đây là bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ đầu tiên của Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đã đăng ký hoạt động chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quyết định số 1445/TĐC-HCHQ ngày 21/6/2017.
Theo quyết định này, IQC được chứng nhận các sản phẩm hữu cơ, gồm có:
  1. Sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, tiêu chuẩn: TCVN 11041; the IFOAM Norms for Organic
  2. Sản phẩm trồng trọt hữu cơ, tiêu chuẩn: TCVN 11041; the IFOAM Norms for Organic
  3. Sản phẩm thủy sản hữu cơ, tiêu chuẩn: the IFOAM Norms for Organic
Các hoạt động chứng nhận hữu cơ của IQC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam công nhận theo quyết định số 620.2017/QĐ-VPCNCL ngày 05 tháng 12 năm 2017. Số VICAS 028-PRO.

Lợi ích của việc áp dụng các tiêu chuẩn Hữu cơ trong Nông nghiệp?

Kể từ năm 1990, thị trường thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm khác đã phát triển nhanh chóng, đạt 63 tỷ $ trên toàn thế giới vào năm 2012. Nhu cầu này đã thúc đẩy sự gia tăng tương ứng trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp hưu cơ với 8,9% diện tích được gia tăng mỗi năm trong giai đoạn 2001-2011. Năm 2011 đã có khoảng 37 triệu hecta đất sản xuất trên thế giới áp dụng nông nghiệp hữu cơ, tương đương 0,9% tổng diện tích đất nông nghiệp trên toàn thế giới.
Việc áp dụng, thực hành và chứng nhận hữu cơ thể hiện cam kết và trách nhiệm của nhà sản xuất với việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Hiện nay, khi kinh tế phát triển nhu cầu “ăn no, mặc ấm” của người dân đã được chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp”. Trong vài năm gần đây, xu hướng này đang dần được chuyển sang xu hướng “Tiêu dùng an toàn”, mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt là thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe, đây được xem là một tiềm năng lớn đối với các doanh nghiệp ngành Nông nghiệp Công nghệ cao.

Các hỗ trợ của Chính phủ đối với Nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109 quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, logo, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ được ban hành ngày 29/8/2018, hiệu lực từ 15/10/2018. Theo đó, nhấn mạnh ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, như kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc.
Cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành, như: Chính sách hỗ trợ DNNVV ; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch…
Bên cạnh đó là chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại… Tuy nhiên, trong cùng thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa chọn 1 chính sách phù hợp nhất.
Nội dung, định mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo các văn bản đã được ban hành đối.
Mặt khác, Nghị định cũng quy định cụ thể một số chính sách đặc thù hỗ trợ DNNVV, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ.
Cụ thể là chính sách hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ của IQC?

  • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật Việt Nam về Chứng nhận Hữu cơ.
  • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA) đánh giá và cấp chứng chỉ ISO/IEC 17065:2012.
  • Chuyên gia đánh giá của IQC hiện tại đang tham gia đánh giá các tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBALG.A.P., tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp Việt Nam (VietGAP, VietGAHP)

Năng lực Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ

Bấm vào đây để tải về năng lực chứng nhận hữu cơ của IQC

Liên hệ chứng nhận

IQC đã sẵn sàng chứng nhận theo yêu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau: