Kiểm tra nhà nước thực phẩm nhập khẩu

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
Tùy theo loại hình sản phẩm mà hoạt động này được quản lý bởi các cơ quan nhà nước khác nhau: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Phân bón chưa được công nhận lưu hành

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Điều 27 Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ  như sau:
 1. Phân bón để khảo nghiệm;
 2. Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;
 3. Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;
 4. Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;
 5. Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;
 6. Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;
 7. Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;
 8. Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

Phân bón đã được công nhận lưu hành

Trường hợp tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thì không cần giấy phép nhập khẩu.

Các giấy tờ cần thiết

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định; giấy phép nhập khẩu phân bón (nộp trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) đối với trường hợp phân bón chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam.

Ưu điểm dịch vụ của IQC

Ưu điểm dịch vụ của IQC

Các mặt hàng nào được miễn kiểm tra nhà nước?

Có 6 trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

 1. thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;
 2. thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;
 3. thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
 4. thực phẩm gửi kho ngoại quan;
 5. thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
 6. thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.