Phân tích, thử nghiệm

Phòng thử nghiệm (PTN) của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đáp ứng các yêu cầu của cơ quan công nhận về sự phù hơp của phòng thử nghiệm, phân tích, được Văn phòng Công nhận Việt Nam (BOA) công nhận với mã VILAS 798 cho PTN tại Hà Nội và VILAS 1191 cho PTN tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với trên 90 phép thử được công nhận cho 3 lĩnh vực: Cơ, Hóa, Sinh, IQC ngày một hoàn thiện các khâu trong chuỗi cung cấp dịch vụ tới khách hàng.

Để biết chi tiết các phép thử được công nhận, xin vui lòng xem thêm tại: http://www.boa.gov.vn/

nhan_mau
Hoạt động nhận mẫu tại Phòng thí nghiệm IQC

Năng lực Phòng thí nghiệm IQC Hà Nội

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm được công nhận bởi B.o.A của IQC.

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm được chỉ định bởi Bộ Xây dựng

Hồ sơ năng lực Phòng thí nghiệm được chỉ định bởi Bộ NN&PTNT

Năng lực Phòng thí nghiệm IQC Hồ Chí Minh

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm IQC TP Hồ Chí Minh được công nhận bởi B.o.A.