GLOBALG.A.P. Certification

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) refers to an internationally accepted set of farm standards and is global recognised in more than 100 countries and by the Global Food Safety Initiative (GFSI) for good agricultural practices. Gaining GLOBALG.A.P. certification demonstrates to consumers and retailers your commitment to safe, sustainable food production.

For the consumers and retailers, the GLOBALG.A.P. certification is reassurance that food reaches accepted levels of safety and quality, and has been produced sustainably, respecting the health, safety and welfare of workers, the environment, and in consideration of animal welfare issues. Without it, the products may be refused by the market.

We, IQC deeply understand all your problems and should conduct essentially inspection/audit to help your enterprise could get GLOBALG.A.P. certification.

iqc the globalgap fully approved certification body

IQC the fully approved GLOBALG.A..P. certification body

Lợi ích của Doanh nghiệp GLOBALG.A.P.

 • Chứng minh với khách hàng (nhà bán lẻ, các thương nhân, nhà nhập khẩu) về việc các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tuân theo phương pháp thực  hành nông nghiệp tốt.
 • Tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng.
 • Đảm bảo khả năng thâm nhập thị trường.
 • Gia tăng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.
 • Áp dụng các quy trình để cải tiến liên tục.
 • Giảm các cuộc kiểm tra của bên thứ 2 đối với nông trại vì phần đông các nhà bán lẻ lớn chấp nhận chứng nhận này.

Tại sao nên chọn dịch vụ chứng nhận GLOBALG.A.P. của IQC?

 • Chuyên gia của IQC có kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành nông nghiệp.
 • Chuyên gia của IQC được đào tạo và sát hạch bởi CIPRO của GLOBALG.A.P. Chỉ các chuyên gia có đầy đủ năng lực mới được IQC sử dụng trong các cuộc đánh giá chứng nhận GLOBALG.A.P.
 • Giá trị gia tăng trong mỗi cuộc đánh giá được chuyên gia của IQC cung cấp tới khách hàng thông qua các khuyến nghị cải tiến.
 • IQC được công nhận bởi GLOBALG.A.P.  cho hoạt động chứng nhận sản xuất nông nghiệp.
 • Biểu tượng GLOBALG.A.P. và IQC là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức, doanh nghiệp đang  cam kết hướng đến sự ưu tú, vững chắc và đáng tin cậy.

Phạm vi chứng nhận của IQC?

Tới thời điểm 20/10/2018, IQC là tổ chức duy nhất của Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận theo các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. cho các phạm vi và tiểu phạm vi:
1. Phạm vi: TRỒNG TRỌT (Crop Bases): Option 1 đơn hộ và Option 2 đa hộ
Tiểu phạm vi:
– Rau và Quả
– Cây lương thực
– Cây chè
2. Phạm vi: CHĂN NUÔI (Livestock Bases): Option 1
Tiểu phạm vi:
– Gia súc
– Lợn
– Gia cầm
– Bò sữa
– Bê/Nghé
3. Phạm vi: THỨC ĂN CHĂN NUÔI HỖN HỢP (Compound Feed Manufacturing)
tổ chức chứng nhận globalgap

Liên hệ chứng nhận

IQC đã sẵn sàng chứng nhận theo yêu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

Năng lực Chứng nhận GLOBALG.A.P.

Bấm vào đây để xem hồ sơ năng lực chứng nhận GlobalG.A.P. của IQC.