We are working hard to translate over 400 post and pages of this website into English.

We will be here soon with our new awesome site.

We are sorry for the inconvenience.

GLOBALG.A.P. Trademark misusing notification

Thời gian qua, IQC nhận được cảnh báo từ tổ chức FoodPLUS, chủ sở hữu chương trình chứng nhận GLOBALG.A.P. về việc nhà sản xuất lạm dụng biểu trưng (logo) và nhãn hiệu thương mại GLOBALG.A.P.. Các vi phạm chủ yếu theo GLOBALG.A.P. General Regulations Part 1, Annex I.1, 1(iii):

“The GLOBALG.A.P. trademark shall never appear on the product, consumer packaging of products intended for human consumption or at the point of sale where it is in direct connection with single products. “

globalgap_trademark_misusing
Một vài hình ảnh vi phạm quy định sử dụng nhãn hiệu thương mại, biểu trưng của GLOBALG.A.P. trên thị trường

Mặc dù các khách hàng GLOBALG.A.P. của IQC không phải đối tượng của những cảnh báo trên vì trong suốt quá trình đăng ký, đánh giá, cấp chứng nhận, chúng tôi đều giải thích rõ ràng với khách hàng rằng, việc sử dụng nhãn hiệu thương mại, biểu trưng của GLOBALG.A.P. trên sản phẩm, bao bì sản phẩm tại điểm tiêu dùng cuối (vd: chợ, siêu thị,…) là vi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đưa ra cảnh báo này nhằm giúp quý vị không vi phạm điểm chính yếu (Major Must) đó.

Nếu quý vị cần thêm tư vấn về cách sử dụng nhãn hiệu thương mại, biểu trưng GLOBALG.A.P. sao cho đúng quy định, vui lòng gửi thư về: globalgap@iqc.com.vn để được trợ giúp.

Trân trọng.

approved globalgap certification body

IQC cung cấp các dịch vụ

GLOBALG.A.P. Certification

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices) refers to an internationally accepted set of farm standards and is global recognised in more than 100 countries and by the Global Food Safety Initiative (GFSI) for good agricultural practices. Gaining GLOBALG.A.P. certification demonstrates to consumers and retailers your commitment to safe, sustainable food production.

đọc thêm

Mới cập nhật

Hoạt động nổi bật

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế..

IQC và
Các dấu mốc

Trên 1500 khách hàng

Hơn 90 nhân viên

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận, chỉ định

99,78% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ

Phòng thí nghiệm VILAS 798 được chỉ định

Trang thiết bị hiện đại, đồng bộ

Khách hàng nói về IQC