Food PLUS phê duyệt IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P. trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi

Ngày 15/3/2019, tại Köln, Đức, tổ chức Food PLUS đã chỉ định IQC là tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBALG.A.P. cho các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Thức ăn chăn nuôi.
iqc the globalgap fully approved certification body
IQC the fully approved GLOBALG.A.P. certification body
Trước đó, IQC đã được Food PLUS chỉ định là tổ chức đánh giá  chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu cho phạm vi Trồng trọt, tiểu phạm vi Rau và Quả, Chè, Cây lương thực. Việc mở rộng phạm vi của IQC nhằm cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhiều lựa chọn hơn trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn.
Trong chuỗi cung ứng giá trị, việc doanh nghiệp sở hữu các chứng nhận uy tín sẽ tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.
Nguồn: IQC Marketing
approved globalgap certification body