Hoạt động nổi bật

phòng thí nghiệm, phân tích của iqc
Phòng thử nghiệm phía Nam của IQC được...
Năng lực Thử nghiệm
hop quy det may 29.3.2
Đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm ...
Chứng nhận hợp quy dệt may
HQDM_VT2
Đánh giá chứng nhận Hợp quy sản phẩm ...
Chứng nhận hợp quy dệt may
QD952_chi_dinh_to_chuc_chung_nhan_001
IQC được Bộ NN&PTNT chỉ định chứ...
Chứng nhận hợp quy phân bón
hopquydetmay-iqc-kimberly-clark
Đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm ...
Chứng nhận hợp quy dệt may
^8BF976AF7E47342B74136536638BCD12C863049EBA2CA7A93C^pimgpsh_fullsize_distr
Hồ tiêu Bầu Mây được chứng nhận GLOB...
Chứng nhận GLOBALG.A.P.
adcgg1
Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. đồng hành cùng doa...
Chứng nhận GLOBALG.A.P.
dao tao sale
Đào tạo kiến thức GLOBALG.A.P. cho nhân v...
Chứng nhận GLOBALG.A.P.
DSC_0656-1
Đánh giá chứng nhận GLOBALG.A.P. tại Côn...
Chứng nhận GLOBALG.A.P.
lamthao1
Đánh giá giám sát Hợp quy phân bón tại ...
Chứng nhận hợp quy phân bón
Hội thảo phân bón
Hội nghị triển khai quy định pháp luật...
Hội nghị-Hội thảo