IQC được chỉ định chứng nhận hợp quy phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Ngày 11/4/2018, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC là đơn vị chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP và Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT.

QD952_chi_dinh_to_chuc_chung_nhan_001

IQC đồng thời là tổ chức chứng nhận sở hữu phòng thí nghiệm được chỉ định thử nghiệm các chỉ tiêu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầy đủ nhất tới thời điểm hiện tại với 50 phép thử.

Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định IQC trong các lĩnh vực:

  • Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
  • Chứng nhận hợp quy phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
  • Thử nghiệm chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

chứng tỏ quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể thành viên IQC trong việc cung cấp các gói dịch vụ uy tín tới khách hàng.

Thay vì lựa chọn nhiều đơn vị cho một dịch vụ, tại IQC, khách hàng sẽ được cung cấp gói dịch vụ trọn vẹn.

Quý vị có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm, kiểm tra nhà nước, giám định. Vui lòng liên hệ với IQC.

Năng lực chứng nhận Hợp quy Phân bón

Bấm vào đây để tải về chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP đối với IQC.

Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC.

Thử nghiệm phân bón và dư lượng thuốc BVTV

Bấm vào đây để tài về năng lực thử nghiệm của PTN mã số LAS-NN 17 cho các phép thử phân bón và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được chỉ định bởi Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT.