(IQC) Từ ngày 03 đến 07 tháng 7 năm 2018, tại phòng Đào tạo, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đã tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.

Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày, giảng viên là ông Nguyễn Văn Thắng, phụ trách chương trình chứng nhận của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC, người có gần 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống và sản phẩm.
đào tạo chuyên gia đánh giá, dao tao chuyen gia danh gia

Tại khóa đào tạo, học viên đến từ các đơn vị trong cả nước sẽ được tiếp cận các yêu cầu của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm, các yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá.

Khóa học tập trung vào các bài tập tình huống, từ đó, học viên sẽ vận dụng các kiến thức để giải quyết vấn đề: cách thức chuẩn bị đánh giá, tiến  hành hoạt động đánh giá tại văn phòng và hiện trường, hoạt động họp khai mạc và kết thúc.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng tận tâm chia sẻ với học viên kinh nghiệm thực tế của mình trong các cuộc đánh giá mà ông tham gia với tư cách trưởng đoàn. Các mẩu chuyện vui về hoạt động đánh giá giúp việc tiếp cận tiêu chuẩn dễ dàng và thoải mái hơn.

Ngày 07/7/2018, các học viên sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả là căn cứ cho việc cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

đào tạo chuyên gia, dao tao chuyen gia
Một số học viên trong khóa đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm

 

IQC là một trong rất ít các đơn vị tại Việt Nam được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thừa nhận hoạt động đào tạo.

Hiện nay, hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá của IQC đã được phê duyệt gồm có:

Đào tạo chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng

Đào tạo chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Đào tạo chuyên gia đánh giá theo nguyên tắc HACCP: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Đào tạo chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065: Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đăng ký đào tạo, xin vui lòng liên hệ qua thư điện tử: info@iqc.com.vn

[stm_sidebar sidebar=”2041″]