Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Như tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ theo Công văn số 2000/VPCP-NN gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón trên tinh thần, giao Bộ NN-PTNT là đơn vị chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về phân bón.

Hoạt động lấy mẫu phân bón phục vụ cho Chứng nhận Hợp quy phân bón nhập khẩu.
Hoạt động lấy mẫu phân bón phục vụ cho Chứng nhận Hợp quy phân bón nhập khẩu.

Sau hơn 4 tháng góp ý và hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Theo mong đợi của các doanh nghiệp sản xuất phân bón, đó là sớm có Nghị định thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, so với dự thảo qua đợt hội thảo lấy ý kiến, Nghị định 108/2017/NĐ-CP không có sự thay đổi nhiều, trong đó có điểm nổi bật đó là chuyển toàn bộ trách nhiệm quản lý phân hữu cơ, phân vô cơ về một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà cụ thể là Cục Bảo vệ Thực vật.

Điểm mới của Nghị định 108/2017/NĐ-CP so với dự thảo trước đây là phân chia thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (Nghị định 202/2013/NĐ-CP gọi là giấy phép sản xuất phân bón) giữa địa phương và cơ quan Trung ương, cụ thể: Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón cả vô cơ và hữu cơ, Chi cục Bảo vệ Thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt địa phương sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sơ sang chiết và đóng gói phân bón. Ngoài ra các cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón phải được chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Như vậy, theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP, xuất hiện thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán phân bón. Bên cạnh đó, người bán phân bón phải có trình độ trung cấp trở lên hoặc được đào tạo kiến thức về phân bón.

Ngoài ra, Nghị định đã nêu khá rõ các loại phân bón phải khảo nghiệm và không phải khảo nghiệm .

Xem chi tiết nghị định tại đây Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

Nghị định 108/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về Quản lý phân bón; bãi bỏ các Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về quản lý phân bón hữu cơ và Thông tư 29/2014/TT-BCT hưỡng dẫn quản lý phân bón vô cơ.

Nếu theo quy định này, tất cả các cơ sở sản xuất phân bón bắt buộc phải rà soát và điều chỉnh tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) phân bón để phù hợp với quy định về mức quy định cũng như nguyên tắc đặt tên phân bón./.

Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC.

Thử nghiệm phân bón và dư lượng thuốc BVTV

Bấm vào đây để tài về năng lực thử nghiệm của PTN mã số LAS-NN 17 cho các phép thử phân bón và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được chỉ định bởi Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT.