Phòng thử nghiệm phía Nam của IQC được Công nhận ISO/IEC 17025

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (B.o.A), Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành quyết định Công nhận Phòng thử nghiệm IQC Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học.
Phòng thử nghiệm mang mã số VILAS 1191 tại địa điểm Số 10, đường số 91, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Hồ Chí Minh. Với 53 phép thử được công nhận lần này, phòng thử nghiệm IQC Hồ Chí Minh sẽ cung cấp các phép thử có chất lượng cho các sản phẩm: Phân bón (hữu cơ và vô cơ), Dệt may. Trong thời gian tới, phòng thử nghiệm IQC Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nguồn: IQC marketing

Năng lực Phòng thí nghiệm IQC Hồ Chí Minh

Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm IQC TP Hồ Chí Minh được công nhận bởi B.o.A.