Thông báo về thời hạn chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Kính gửi quý khách hàng,

Ngày 15 tháng 9 năm 2017 đánh dấu một năm trước khi các tổ chức được chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo phiên bản 2008 và Hệ thống Quản lý Môi trường theo phiên bản 2004 cần có hoạt động chứng nhận lại theo phiên bản 2015.

Hai tiêu chuẩn này đang dẫn đầu thế giới về mức độ áp dụng trên toàn cầu với hơn 1,3 triệu chứng nhận được ban hành trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiêu chuẩn ISO 9001 nâng cao vai trò tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng của lãnh đạo, đưa thêm vào “tư duy dựa trên rủi ro” để giúp tổ chức định hướng cho các chính sách, mục tiêu.

Sự thay đổi chính của ISO 14001 tập chung vào việc nâng cao chỉ số môi trường hiệu quả, vòng đời của sản phẩm và sự tham gia của lãnh đạo đối với hệ thống.

Với những lợi ích có thể thấy rất rõ đối với phiên bản 2015, IQC khuyến cáo khách hàng tiến hành sớm nhất có thể đối với việc chuyển đổi.

Tất cả các chứng nhận từ sau ngày 15/9/2015 sẽ không đủ hiệu lực trong vòng 3 năm vì các tiêu chuẩn sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9/2018.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình, IQC đã ngừng đánh giá (chứng nhận ban đầu, đánh giá lại, giám sát) theo các phiên bản cũ từ 15/3/2018. Đây cũng là điểm được quy định tại IAF Resolution 2017-13

IQC mong muốn các tổ chức sớm có kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, đánh giá lại theo tiêu chuẩn phiên bản mới để đảm bảo tính liên tục và quyền lợi của mình.

Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi sang phiên bản mới  xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ e-mail: info@iqc.com.vn hoặc hotline: 0913837110.

Trân trọng.