Hồ tiêu Bầu Mây và con đường hướng ra thị trường nông nghiệp toàn cầu

Không chỉ đưa ra thị trường thành công một thương hiệu tiêu mới, anh còn vừa mở rộng diện tích trồng tiêu, vừa tổ chức thực hiện sản xuất theo các quy chuẩn chất lượng, tạo tiền đề để xây dựng một vùng tiêu nguyên liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng suất, chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBALGAP); cũng là cách để tìm đầu ra cho mặt hàng tiêu thành phẩm của người nông dân Việt.