covid-19, coronavirus, globalgap, extend certitifcate, globalgap certificate

Cologne, Đức – Bản tin cập nhật ngày 13 tháng 3 năm 2020, Tổ chức GLOBALG.A.P. đã công bố “Quy trình Khẩn cấp cho gia hạn chứng chỉ GLOBALG.A.P. do dịch bệnh Coronavirus

“Do sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của Coronavirus (COVID-19), chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các chính phủ và khuyến nghị từ bên ngoài để đánh giá các rủi ro liên quan. Chúng tôi mong muốn mình sẽ là một phần đóng góp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giữ an toàn cho nhau và đảm bảo rằng, các thành viên của GLOBALG.A.P. có thể tìm đến các sản phẩm từ các trang trại được chứng nhận”

Trong thông báo của mình, GLOBALG.A.P. cũng đưa ra lý do của việc ban hành Quy trình này. “Do hạn chế di chuyển, đi lại trong một số khu vực do chính phủ đặt ra, việc đánh giá GLOBAG.A.P. có thể bị hoãn lại. Hiện tại, chứng chỉ GLOBALG.A.P. có thể được ra hạn tới 4 tháng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, quy tắc tạm thời được áp dụng là gia hạn tối đa 8 tháng. Tổ chức chứng nhận có thể lùi việc đánh giá lại nếu cần thiết. Điều kiện tiên quyết để gia hạn nhiều hơn 4 tháng là hoàn thành việc đánh giá từ xa (off-site inspection/audit). Việc đánh giá tại hiện trường sẽ được tiến hành sau, trong thời gian gia hạn”

Quý vị có thể tải về bản đầy đủ của “Quy trình Khẩn cấp cho gia hạn chứng chỉ GLOBALG.A.P. do dịch bệnh Coronavirus” ở đây.