Đoàn đánh giá CIPRO quan sát hoạt động lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật.

IQC – Trong hai ngày 9/5/2022 và 10/5/2022, ông Maciej Chowaniak, chuyên gia CIPRO (Certification Integrity Program) đã tiến hành đánh giá hai khách hàng của IQC nhằm mục đích theo dõi, giám sát hoạt động chứng nhận. Hoạt động này có ba hình thức: Đánh giá văn phòng của tổ chức chứng nhận, đánh giá khách hàng của tổ chức chứng nhận và chứng kiến hoạt động đánh giá của chuyên gia làm việc cho tổ chức chứng nhận GLOBALGAP được phê duyệt.

Theo đó, chuyên gia CIPRO đã lựa chọn hai khách hàng của IQC là: Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản Bạch Đằng và Công ty TNHH VITROPI Việt Nam.

Tại các cuộc đánh giá, chuyên gia CIPRO đã tiến hành phỏng vấn, truy xuất hồ sơ, tài liệu, quan sát hoạt động sản xuất của trang trại, từ đó đưa ra các phát hiện đánh giá. Các phát hiện này sẽ được so sánh với kết quả đánh giá trước đó của tổ chức chứng nhận. Qua đó, xác nhận năng lực của chuyên gia đánh giá GLOBALGAP, đồng thời là căn cứ để tính điểm KPI cho Tổ chức chứng nhận.

Với các điểm không phù hợp tại cuộc đánh giá, các trang trại có trách nhiệm khắc phục trong vòng 28 ngày. Quá thời hạn trên, trang trại sẽ bị đình chỉ chứng nhận.

Đây là lần thứ hai, IQC và khách hàng của mình tiếp nhận cuộc đánh giá CIPRO. Để cải thiện hơn nữa năng lực chứng nhận, IQC luôn mong muốn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận GLOBALGAP, từ đó mang lại niềm tin của khách hàng vào dịch vụ của mình.

Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc đánh giá CIPRO: