Quý khách có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chứng nhận, giám định, thử nghiệm, đào tạo của IQC, vui lòng tải về các đề nghị chứng nhận dưới đây, hoàn thành và gửi về cho IQC theo địa chỉ: info@iqc.com.vn.

Nếu quý khách cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng điền thông tin vào form Liên hệ để nhân viên IQC hỗ trợ.

Đề nghị chứng nhận Hệ thống quản lý

ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP, ISO 45001

Đề nghị chứng nhận Sản phẩm

Chứng nhận Hợp quy, Chứng nhận Hợp chuẩn sản phẩm

Đề nghị chứng nhận GLOBALG.A.P.

Chứng nhận GLOBALG.A.P.

Đề nghị chứng nhận VietGAP

Chứng nhận VietGAP

Đề nghị chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI

IQC

TÌM HIỂU THÊM VỀ

CÁC DỊCH VỤ IQC ĐANG CUNG CẤP