localgap

Đánh giá, cấp chứng thư localgap

Bộ tiêu chuẩn thứ cấp của GLOBALG.A.P. giúp nhà sản xuất có công cụ quản lý...

đọc thêm

Chứng nhận GLOBALGAP

IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALGAP được phê duyệt bởi GLOBALGAP c/o FoodPLUS cho các...

đọc thêm
chứng nhận vietgap, chung nhan vietgap, chung-nhan-vietgap

Chứng nhận VietGAP

Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là nhằm đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt...

đọc thêm

Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

Chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam.

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy phân bón

Chứng nhận hợp quy phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu theo...

đọc thêm
chứng nhận hợp quy dệt may

Chứng nhận Hợp quy Dệt may

QCVN 01:2017 quy định sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ tại thị...

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Giấy

Kể từ 01/01/2018 những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu phải chứng nhận hợp quy;...

đọc thêm

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu...

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận sự phù hợp của vật liệu xây dựng mà doanh nghiệp đang sản xuất,...

đọc thêm
chung nhan iso 14001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận năng lực quản lý môi trường của tổ chức. Giúp nâng cao giá trị...

đọc thêm

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt...

đọc thêm
iso-45001_an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep_ohsas

Chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Đưa ra các yêu...

đọc thêm
chứng nhận haccp

Chứng nhận HACCP (TCVN 5603:2008)

là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an...

đọc thêm

Thử nghiệm

IQC cung cấp dịch vụ thử nghiệm được công nhận và chỉ định bởi các cơ...

đọc thêm
chung nhan cho kinh doanh thuc pham, chứng nhận chợ thực phẩm, chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận Chợ kinh doanh thực phẩm

TCVN 11856:2017 quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực...

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Chất lượng của thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản phẩm ngành...

đọc thêm