localgap

Đánh giá, cấp chứng thư localgap

Bộ tiêu chuẩn thứ cấp của GLOBALG.A.P. giúp nhà sản xuất có công cụ quản lý trang trại hiệu quả hơn với các tiêu chí thực hiện đơn giản và dễ áp dụng.

đọc thêm

Chứng nhận GLOBALGAP

IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALGAP được phê duyệt bởi GLOBALGAP c/o FoodPLUS cho các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Sản xuất thức ăn chăn nuôi.

đọc thêm
chứng nhận vietgap, chung nhan vietgap, chung-nhan-vietgap

Chứng nhận VietGAP

Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là nhằm đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

đọc thêm

Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

Chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam, mang lại giá trị cao cho sản phẩm từ trang trại, dễ dàng đến được các thị trường “khó tính”.

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy phân bón

Chứng nhận hợp quy phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

đọc thêm
chứng nhận hợp quy dệt may

Chứng nhận Hợp quy Dệt may

QCVN 01:2017 quy định sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam phải chứng nhận hợp quy phù hợp với quy định tại quy chuẩn này

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Giấy

Kể từ 01/01/2018 những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu phải chứng nhận hợp quy; sản phẩm phải mang dấu hợp quy trước khi lưu thông và tiêu thụ trên thị trường

đọc thêm

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng giúp hoạt động của doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ và ngăn ngừa các rủi ro.

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận sự phù hợp của vật liệu xây dựng mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD

đọc thêm
chung nhan iso 14001

Chứng nhận ISO 14000

Chứng nhận năng lực quản lý môi trường của tổ chức. Giúp nâng cao giá trị hình ảnh và trách nhiệm với môi trường, phát triển bền vững.

đọc thêm

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các mối nguy, nâng cao sự hài lòng và yên tâm nơi khách hàng.

đọc thêm
iso-45001_an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep_ohsas

Chứng nhận ISO 45001

Tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức hướng đến môi trường làm việc an toàn, phòng tránh tai nạn, ốm...

đọc thêm
chứng nhận haccp

Chứng nhận HACCP (TCVN 5603:2008)

Chứng nhận về an toàn thực phẩm thông qua các tiêu chí kiểm soát và kế hoạch đảm bảo, tạo giá trị cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

đọc thêm

Thử nghiệm

IQC cung cấp dịch vụ thử nghiệm được công nhận và chỉ định bởi các cơ quan quản lý. Kết quả thử nghiệm nhanh, tin cậy. Có sẵn ở Hà Nội và TP Hồ...

đọc thêm
chung nhan cho kinh doanh thuc pham, chứng nhận chợ thực phẩm, chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận Chợ kinh doanh thực phẩm

Chứng nhận theo TCVN 11856:2017: Quy định yêu cầu, phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm.

đọc thêm

Chứng nhận Hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Chất lượng của thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết cho...

đọc thêm