TCVN 11856:2017

CHỨNG NHẬN CHỢ KINH DOANH THỰC PHẨM

Chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm là chứng nhận chợ phù hợp với các yêu cầu chỉ tiêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam TCVN 11856:2017. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản; chợ tạm; chợ nổi (trên sông, biển).

Chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm mang lại lợi ích gì?

Việc áp dụng và được chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm giúp Ban quản lý chợ (BQL) kiểm soát được các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống rủi ro ro cháy nổ, truy suất nguồn gốc sản phẩm,…

Làm thế nào để được chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm?

Để đạt chứng nhận hợp chuẩn, chợ kinh doanh thực phẩm cần đạt được các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về vị trí, địa điểm
 • Yêu cầu về bố trí
 • Yêu cầu về thiết kế
 • Yêu cầu về hệ thống chiếu sáng
 • Yêu cầu về nước sử dụng trong chợ và hệ thống thoát nước
 • Yêu cầu về kho, khu vực bảo quản thực phẩm (nếu có)
 • Yêu cầu đối với khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm (nếu có)
 • Yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy
 • Yêu cầu về vệ sinh môi trường
 • Yêu cầu về nhà vệ sinh
 • Yêu cầu khác: Có nội quy chợ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh tại chợ. Nội quy được niêm yết tại chợ và phổ biến cho các hộ kinh doanh thực hiện; Có tổ chức quản lý chợ; Đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tại sao tổ chức quản lý chợ nên sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm của IQC

 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho hoạt động đánh giá hợp chuẩn.
 • Được Cơ quan Công nhận BoA đánh giá giám sát hàng năm để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm soát mối nguy.
 • IQC chỉ sử dụng chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật theo phạm vi đã được phê duyệt.

TÌM HIỂU THÊM VỀTCVN 11856:2017: TIÊU CHUẨN CHỢ KINH DOANH THỰC PHẨM

MỘT SỐ CHỢ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HỢP CHUẨN THEO TCVN 11856:2017