qcvn 01-183:2016/bnnptnt và qcvn 01-77:2011/bnnptnt

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là gì?

Trong chăn nuôi, thức ăn được coi là “nguyên liệu” cho sản xuất. Tính chất, chất lượng của thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi mang lại lợi ích gì?

 • Đối với người (nhà) sản xuất

Chứng nhận này giúp doanh nghiệp chứng minh với người chăn nuôi rằng sản phẩm thức ăn lưu hành trên thị trường của doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho vật nuôi, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cơ hội mở rộng thị trường.

 • Đối với người tiêu dùng, cộng đồng

Chứng nhận hợp quy góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung thông qua việc tạo ra các sản phẩm thức ăn chăn nuôi an toàn.

 • Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là công cụ, căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi đang được lưu hành trên thị trường.

Làm thế nào để được chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi?

 1. Nhà sản xuất cần tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi- Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm (QCVN 01-183:2016/BNNPTNT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại-Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (QCVN 01-77:2011/BNNPTNT)
 2. Áp dụng các điểm kiểm soát cần thiết trong Quy chuẩn.
 3. Nhà sản xuất chủ động lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm tại đơn vị thử nghiệm được chỉ định hoặc thừa nhận. Có thể tham khảo việc lấy mẫu tại TCVN 4325: 2007 (ISO 6497:2002). Thức ăn chăn nuôi – Lấy mẫu.
 4. Tự đánh giá/kiểm tra nội bộ theo các điểm kiểm soát.
 5. Đăng ký chứng nhận hợp quy với IQC, đơn vị được Bộ NNPTNT chỉ định.
 6. Nhận chứng chỉ hợp quy thức ăn chăn nuôi do IQC cấp nếu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của quy chuẩn.

Phương thức đánh giá hợp quy

Đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Đánh giá giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Tại sao nhà sản xuất nên sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy của IQC

 • IQC là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi được Bộ NNPTNT chỉ định.
 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.
 • Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đánh giá giám sát hàng năm để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Được thanh tra, kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ theo đúng quy định.
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY CHUẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

No Content Available
KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI