Thông tư số 10/2017/TT-BXD

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì?

Ngày 29/09/2017, Bộ Xây dựng công bố Thông tư số 10/2017/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy mang số hiệu QCVN 16:2017/BXD. Thông tư 10/2017/TT-BXD thay thế cho thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Do đó kể từ ngày 01/01/2018 các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng (theo danh mục) phải được chứng nhận phù hợp theo QCVN 16:2017/BXD.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng mang lại lợi ích gì?

 • Đối với người (nhà) sản xuất

Chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ quy định; quy chuẩn của pháp luật Việt Nam

Khẳng định chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng. Tạo dựng niềm tin của khách hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát quá trình sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả; giảm thiểu tối đa chi phí và rủi ro

 • Đối với người tiêu dùng, cộng đồng

Chứng nhận hợp quy góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung thông qua việc tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng an toàn.

 • Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là công cụ, căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng đang được lưu hành trên thị trường.

Làm thế nào để được chứng nhận Hợp quy vật liệu xây dựng?

 1. Nhà sản xuất cần tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 2. Áp dụng các điểm kiểm soát cần thiết trong Quy chuẩn.
 3. Nhà sản xuất chủ động lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm tại Tổ chức thử nghiệm có đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 4. Tự đánh giá/kiểm tra nội bộ theo các điểm kiểm soát.
 5. Đăng ký chứng nhận hợp quy với IQC, đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định.
 6. IQC sẽ tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm tại hiện trường.
 7. Nhận chứng chỉ hợp quy do IQC cấp nếu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của quy chuẩn.

Phương thức đánh giá hợp quy

Đánh giá theo phương thức 1, phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Đánh giá giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 01 năm/lần/chỉ tiêu.

Tại sao nhà sản xuất nên sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy của IQC

 • IQC là tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng chỉ định.
 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.
 • Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đánh giá giám sát hàng năm để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Được thanh tra, kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ theo đúng quy định.
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY CHUẨN KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH

No Content Available
KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HỢP QUY KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH