HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống quản lý chất lượng. Nó đưa ra các yêu cầu cụ thể cho một tổ chức mong muốn áp dụng, thực hiện và duy trì, cũng như chứng minh rằng, họ có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng sự hài lòng của khách hàng cũng như yêu cầu pháp luật,

Chứng nhận ISO 9001 mang lại lợi ích gì?

“Great things happen when the world agrees” là tất cả những gì có thể dùng để miêu tả về các lợi ích mà ISO 9001 mang lại cho doanh nghiệp. Sẽ dễ dàng nhận ra, nếu doanh nghiệp của bạn thực hành tốt tiêu chuẩn này:

  1. Cải thiện năng lực nhân viên và năng xuất lao động chung: Sự tham gia của toàn bộ nhân viên là động lực để thiết lập các quá trình đảm bảo rằng các vấn đề được phát hiện nhanh chóng và giải quyết trong thời gian nhanh nhất.
  2. Khi áp dụng ISO 9001, hệ thống quản lý của bạn sẽ bao gồm các quy trình, tài liệu, các phân công chức năng nhiệm vụ, các quá trình và mục tiêu. Tất cả được thiết lập nhằm hướng tới sự thành công và hài lòng.
  3. Tổ chức cũng thiết lập các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên của mình để trang bị cho họ những kiến thức có thể “chiến đấu” với các thay đổi và mong đợi của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng, hoạt động kinh doanh của bạn liên tục hiệu quả, kể cả khi các nhân sự chủ chốt nghỉ việc.
  4. “Mổ xẻ” các quá trình trong tổ chức: Một thành phần quan trọng của ISO 9001 là nó đi cùng với hoạt động kinh doanh của tổ chức, và có thể xác định được trách nhiệm cho quản lý chất lượng cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng vị trí nhân viên. Hệ thống quản lý chất lượng của bạn cần cung cấp các dữ liệu có giá trị để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu, cũng như phản ánh được hình ảnh thực tế về hoạt động kinh doanh. Đây là cách tốt nhất để bạn đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, có giá trị cho toàn bộ hệ thống quản lý của mình.
  5. Giảm lãng phí, tăng hiệu quả: Thay vì chỉ tập trung vào các sai lầm sau mỗi thất bại, một Hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả sẽ tập trung vào việc phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra phương án phòng ngừa thích hợp, vì thế, các vấn đề có thể được loại bỏ, tránh phát sinh sau này. Việc được chứng nhận thể hiện rõ cam kết của tổ chức về việc luôn thiết kế, tìm kiếm phương pháp để giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả.
  6. Cải thiện trải nghiệm khách hàng: các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng cải thiện dịch vụ khách hàng. Nó xác định các khu vực quan trọng và ưu tiên đối với khách hàng. Tiếp đó, nó chỉ ra trong quá trình rằng, bạn cần phải thiết lập những gì dựa trên kỳ vọng và mong muốn của khách hàng. Sau cùng, tổ chức sẽ cung cấp một sản phẩm mà các lãng phí và chi phí được tinh giảm. Như vậy, có thể với một chi phí tương tự, khách hàng có thể được trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tốt hơn và giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng trung thành.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 9001?

Để được chứng nhận ISO 9001, doanh nghiệp của bạn có thể trải qua một số bước sau, nhưng không hạn chế:

1- Chuẩn bị: Tổ chức cần xác định rõ cách tiếp cận của mình, đồng thời đưa ra một kế hoạch cụ thể cho các mục tiêu mà mình cần hướng tới. Điều quan trọng nhất trong bước này, là tổ chức cần xác định rõ, mong đợi của mình khi áp dụng ISO 9001. Các hoạt động đào tạo nhận thức chung về ISO 9001, các buổi thăm qua mô hình áp dụng ISO thành công là một vài gợi ý.

Tổ chức xem xét việc:

 • Tìm hiểu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hướng dẫn, giải thích rộng rãi trong toàn bộ tổ chức về tiêu chuẩn và cách thức cụ thể để áp dụng chúng
 • Các bước tiến hành áp dụng (cần phải rất chi tiết)

2- Văn bản hóa

Sẽ là cực hình đối với các tổ chức khi áp dụng ISO một cách thụ động. Bởi lúc này, họ sẽ phải thiết lập và kiểm soát rất nhiều thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Một cách tiếp cận dễ dàng là xác định rõ các quá trình mà tổ chức cần văn bản hóa. ISO 9001:2015 cũng cho phép tổ chức đưa ra các ngoại lệ cho mình (không áp dụng) nếu không có các hoạt động đó, hoặc nếu không có, không ảnh hưởng tới quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Có hai thái cực khi văn bản hóa:

  • – Quá chi tiết: điều này rất tốt, mọi việc đều được mô tả rõ ràng. Tuy nhiên, việc kiểm soát cũng như thời gian để thiết lập sẽ mất nhiều thời gian. Đôi khi có những công việc không cần kiểm soát lại được thiết lập quá chi tiết, gây lãng phí.
  • – Quá sơ sài: Các quá trình của tổ chức không được nhận biết và kiếm soát đầy đủ. Việc này dễ dẫn đến hiểu nhầm hoặc có sai sót khó kiểm soát.

Vậy, như thế nào là đủ? Một tổ chức có thể cân nhắc các thông tin dạng văn bản sau khi bắt đầu thiết lập các văn bản cho hệ thống quản lý chất lượng:

  • Chính sách chất lượng
  • Các quy trình
  • Phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng
  • Bản đồ các quá trình
  • Mục tiêu chất lượng
  • Các hướng dẫn công việc
  • Các biểu mẫu

3. Áp dụng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

4. Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 14001 có đủ năng lực, được công nhận.

Tại sao tổ chức nên sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của IQC?

 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cho hoạt động đánh giá ISO 9001
 • Được Cơ quan Công nhận BoA đánh giá giám sát để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu năm.
 • IQC chỉ sử dụng chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật theo phạm vi đánh giá.

TÌM HIỂU THÊM VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC IQC CHỨNG NHẬN

ISO 9001:2015