hop quy khau trang, chung nhạn khau trang vai

Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may đã chuyển hướng sản xuất, mở rộng mặt hàng dệt may từ quần áo, chăn, ga, gối sang sản xuất sản phẩm khẩu trang vải.

Để sản xuất và lưu thông sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn trên thị trường doanh nghiệp cần đáp ứng những gì?

Sản phẩm dệt may nói chung và sản phẩm khẩu trang vải nói riêng đều được yêu cầu công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT.

Theo đó, các sản phẩm dệt may, sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn cần được thử nghiệm chỉ tiêu formaldehyt và các amin thơm. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, sản phẩm cần được công bố hợp quy tại Sở công thương và dán tem hợp quy (CR) lên sản phẩm.

Một sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT

Một hoạt động bắt buộc trong việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may là  việc thử nghiệm sản phẩm. Các sản phẩm phải được thử nghiệm tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107. Đối với các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, ngoài các chỉ tiêu thông thường áp dụng đối với sản phảm dệt may, nhà sản xuất cần công bố kết quả thử nghiệm về các chỉ tiêu kháng khuẩn theo tiêu chuẩn AATCC 100, ISO 20743 và AATCC 147. Doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng dịch vụ thử nghiệm tại các phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.

Để chứng nhận hợp quy cho sản phẩm dệt may nói chung và sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn nói riêng, doanh nghiệp cần làm gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhà sản xuất cần tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 01:2017 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
  • Áp dụng các điểm kiểm soát cần thiết trong Quy chuẩn.
  • Nhà sản xuất chủ động lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm tại Tổ chức thử nghiệm có đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107
  • Tự đánh giá/kiểm tra nội bộ theo các điểm kiểm soát.
  • Đăng ký chứng nhận hợp quy với IQC, đơn vị được Bộ Công thương chỉ định.
  • Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm tại hiện trường.
  • Nhận chứng chỉ hợp quy do IQC cấp nếu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của quy chuẩn.