Đánh giá CIPRO tại nhóm hộ áp dụng GLOBALGAP

IQC- Ngày 28 và ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại Đồng Nai, đã diễn ra cuộc đánh giá nhà sản xuất theo chương trình The Certification Integrity Progam (CIPRO) (tạm dịch: Chương trình Vẹn toàn Chứng nhận) bởi chuyên gia CIPRO, Ông Daniel Oblitas.

Cuộc đánh giá CIPRO là một hoạt động bắt buộc trong chương trình GLOBALG.A.P. nhằm đảm bảo hoạt động chứng nhận được theo dõi một cách sâu sát hơn. Nó dựa trên các hoạt động giám sát chính: Đánh giá văn phòng Tổ chức Chứng nhận, Đánh giá Nhà sản xuất/Nhóm nhà sản xuất và Đánh giá chứng kiến chuyên gia của Tổ chức chứng nhận.

Sau 3 năm kể từ khi IQC chính thức trở thành Tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P. được FoodPLUS phê duyệt, đây là cuộc đánh giá CIPRO đầu tiên mà IQC và khách hàng của mình được tiếp cận.

Đánh giá CIPRO tại nhóm hộ áp dụng GLOBALG.A.P.
Đánh giá CIPRO tại nhóm hộ áp dụng GLOBALG.A.P.

Ông Daniel Oblitas là chuyên gia được CIPRO chỉ định cho cuộc đánh giá này. Ông là người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp cũng như ngành nông nghiệp. Vì vậy không ngạc nhiên khi ông thể hiện các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp cùng với các câu hỏi chuyên sâu về trồng trọt khiến khách hàng của IQC đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Trong cuộc đánh giá ngẫu nhiên tại hai nhà sản xuất trong nhóm hộ, chuyên gia CIPRO tập trung vào các vấn đề liên quan tới an toàn nông nghiệp: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các câu hỏi được đặt ra cho nhà sản xuất tập trung chủ yếu ở quy định của Việt Nam về chủng loại thuốc trong danh mục, cách lựa chọn chủng loại liều lượng, quá trình áp dụng, lấy mẫu phân tích, phòng thử nghiệm dư lượng, xử lý bao bì sau sử dụng,….

Ông Oblitas đánh giá cao Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) mà khách hàng của IQC áp dụng, trong cuộc đánh giá này, nhóm hộ đã không có điểm không phù hợp nào đối với QMS.

Đối với các tiêu chí tuân thủ IFA, nhà sản xuất còn một số điểm chưa phù hợp và phải tiến hành khắc phục trong vòng 28 ngày.

Phụ trách chương trình chứng nhận GLOBALG.A.P. của IQC, ông Đào Quang Trung đã hỗ trợ phiên dịch cho chuyên gia CIPRO. Điều này khiến Ông Oblitas rất trân trọng, vì trong cuộc đánh giá này, IQC không cần thiết phải có đại diện.

Trước khi rời Việt Nam, ông Daniel Oblitas đã cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía IQC, gửi lời chúc mừng tới ban lãnh đạo IQC cũng như mong muốn IQC hướng tới dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu.

[stm_sidebar sidebar=”1781″][stm_sidebar sidebar=”2041″]