Thạc sỹ Đào Quang TrungChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574821976370{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ Công nghệ và Khoa học Giống cây trồng, Đại học Khoa học và Nông nghiệp Ấn Độ
 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP QMS Auditor, FoodPLUS, Đức
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824596995{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đào tạo GLOBALG.A.P., VietGAP, Hữu cơ: Trồng trọt
 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP, Hữu cơ
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574819333356{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kinh nghiệm đánh giá: Trên 500 cuộc.

[/vc_toggle]

Tiến sĩ Hán Quang HạnhChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824633911{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư chăn nuôi thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • Thạc sĩ Chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp và Công nghệ sinh học, Đại học Gembloux Agro Bio Tech, Vương quốc Bỉ
 • Giảng viên GLOBALGAP nội bộ/ GLOBALGAP In-house trainer
 • Kiểm tra viên GLOBALGAP

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824673095{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đào tạo GLOBALGAP In-house trainer
 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574821569185{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 80 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm HảiChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825165821{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư Công nghệ sinh học; Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, Trung Quốc
 • Thạc sỹ Tài nguyên thực vật;
 • Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp và Tài nguyên Thực vật; Đại học Kyushu, Nhật Bản.
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP QMS Auditor, FoodPLUS, Đức

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825202192{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP
 • Chuyên gia đánh gia VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá Hữu cơ
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574821575150{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 100 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

Kỹ sư Phạm Ngọc Tú AnhChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825794660{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Đại học kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh
 • Giám định viên ISO 17020
 • Chuyên viên Quản lý nhà nước
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824908890{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; ISO 22000
 • Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, HACCP
 • Chuyên gia đánh giá Hợp chuẩn, Hợp quy
 • Chuyên gia đánh giá VietGAP

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574819179000{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 250 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

Kỹ sư Phùng Văn ChungChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825118543{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư khoa học cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001
 • Kiểm tra viên GLOBALGAP

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825141131{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kiểm tra viên GLOBALGAP
 • Chuyên gia đánh giá VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá Hữu cơ
 • Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001
 • Hệ thống quản lý môi trường, ISO 14001
 • Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001
 • Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm, ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá Hợp chuẩn, Hợp quy

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574819677575{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 120 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

Kỹ sư Nguyễn Khắc LânChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574825092307{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Việt Nam
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065
 • Kiểm tra viên GLOBALGAP
 • Chuyên gia đánh giá VietGAHP

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824531847{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá hơp chuẩn, hợp quy

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824433726{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 300 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

Cử nhân Trịnh Văn SơnChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574826105563{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Cử nhân Điện tử – Viễn thông, Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574826141437{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh Hợp chuẩn, Hợp quy

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574826368209{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 300 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]

nguyen van thang
Thạc sỹ Nguyễn Văn ThắngChuyên gia đánh giá

Xem thêm thông tin

[vc_toggle title=”Năng lực được đào tạo” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574823780467{background-color: #ffffff !important;}”]Cử nhân Hóa học, Đại học Thái Nguyên

Thạc sỹ Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17025

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065[/vc_toggle][vc_toggle title=”Phạm vi công tác” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824116961{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Chuyên gia đào tạo
 • Chuyên gia đánh giá ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kinh nghiệm đánh giá” style=”arrow” color=”blue” css=”.vc_custom_1574824130567{background-color: #ffffff !important;}”]

 • Trên 400 cuộc đánh giá

[/vc_toggle]