Thạc sỹ Đào Quang TrungChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ Công nghệ và Khoa học Giống cây trồng, Đại học Khoa học và Nông nghiệp Ấn Độ
 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP QMS Auditor, FoodPLUS, Đức
 • Giảng viên GLOBALGAP nội bộ/ GLOBALGAP In-house trainer
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đào tạo GLOBALG.A.P., VietGAP, Hữu cơ: Trồng trọt
 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP, Hữu cơ
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 500 cuộc

Tiến sĩ Hán Quang HạnhChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Kỹ sư chăn nuôi thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • Thạc sĩ Chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp và Công nghệ sinh học, Đại học Gembloux Agro Bio Tech, Vương quốc Bỉ
 • Giảng viên GLOBALGAP nội bộ/ GLOBALGAP In-house trainer

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đào tạo GLOBALGAP In-house trainer
 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 80 cuộc

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm HảiChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ sinh học; Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, Trung Quốc
 • Thạc sỹ Tài nguyên thực vật;
 • Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp và Tài nguyên Thực vật; Đại học Kyushu, Nhật Bản.
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP QMS Auditor, FoodPLUS, Đức

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đánh giá GLOBALGAP
 • Chuyên gia đánh gia VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá Hữu cơ
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 300 cuộc

Kỹ sư Phạm Ngọc Tú AnhChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Đại học kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh
 • Giám định viên ISO 17020
 • Chuyên viên Quản lý nhà nước
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản

Phạm vi công tác

 • Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; ISO 22000
 • Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, HACCP
 • Chuyên gia đánh giá Hợp chuẩn, Hợp quy

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 300 cuộc

Kỹ sư Nguyễn Khắc LânChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Việt Nam
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065
 • Kiểm tra viên GLOBALGAP
 • Chuyên gia đánh giá VietGAHP

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đánh giá các chương trình: GLOBALGAP, VietGAP
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 300 cuộc

nguyen van thang
Tiến sĩ Nguyễn Văn ThắngChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Thạc sĩ Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Tiến sĩ Hóa học, Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17025
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đào tạo
 • Chuyên gia đánh giá ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 400 cuộc

Cử nhân Trịnh Văn SơnChuyên gia đánh giá

Năng lực được đào tạo

 • Cử nhân Điện tử – Viễn thông, Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065

Phạm vi công tác

 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001
 • Chuyên gia đánh Hợp chuẩn, Hợp quy

Kinh nghiệm đánh giá

 • Trên 400 cuộc