Bộ Xây dựng chỉ định IQC là tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 12/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1056/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, địa chỉ: Ô 6/BT4, Khu đô thị mới cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu […]

[vc_btn link="post_link" title="Read more" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Bộ Công thương chỉ định IQC là tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

(IQC) Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Bộ Công thương đã có Quyết định số 734/QĐ-BCT về việc “Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ” Theo đó, IQC được phép thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ theo danh mục các phép thử được công nhận, quy định tại Phụ […]

[vc_btn link="post_link" title="Read more" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

IQC đủ năng lực đánh giá các Hệ thống quản lý

(IQC) Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, IQC liên tục cập nhật các tiêu chuẩn mới của Quốc tế và Việt Nam. Trong năm 2015, IQC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành đánh giá chứng kiến hoạt động Đánh giá Chứng [...]

[vc_btn link="post_link" title="Read more" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]