IQC – Ngày 09 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở IQC đã diễn ra cuộc họp kết thúc quá trình đánh giá tính toàn diện của GLOBALGAP đối với tổ chức chứng nhận (viết tắt CIPRO). Đây là cuộc đánh giá định kỳ đối với các tổ chức chứng nhận được GLOBALGAP phê duyệt nhằm đảm bảo quá trình chứng nhận tuân thủ theo các yêu cầu của tổ chức này.

Khác với cuộc đánh giá trước, trong lần này, chuyên gia CIPRO Ricardo Bogotá lựa chọn hình thức đánh giá từ xa (off-site). Đối với hình thức này, IQC phải gửi trước các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu vào máy chủ của GLOBALGAP, chuyên gia CIPRO sẽ tiến hành xem xét, đưa ra các diễn giải và phát hiện cho toàn bộ quá trình đánh giá.

cipro_globalgap_iqc
Chuyên gia CIPRO Ricardo Bogotá làm việc trực tuyến với các chuyên gia của IQC. Ảnh chụp màn hình.

Chuyên gia CIPRO cho rằng, so với cuộc đánh giá trước, lần này IQC đã có nhiều cải thiện trong các khâu kiểm soát văn phòng, hoạch định đánh giá, thẩm xét sau đánh giá. Mặc dù còn một số điểm chưa phù hợp nhỏ lẻ trong quá trình ghi nhận thông tin đánh giá và quản lý cơ sở dữ liệu, nhưng chuyên gia cho rằng, đó là những cơ hội tốt để IQC có thể cải thiện năng lực chứng nhận trong thời gian tới đây.

Sau khi kết thúc quá trình đánh giá, ban thư ký GLOBALGAP sẽ tổng hợp điểm số và công bố công khai chỉ số KPI của các tổ chức chứng nhận trên trang chủ của mình.

Tính tới thời điểm hiện tại, IQC đã duy trì 5 năm liên tục năng lực chứng nhận GLOBALGAP và không ngừng cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của khách hàng.