IQC – Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bureau of Accreditation, BoA) đã tiến hành cuộc đánh giá giám sát cho hệ thống chứng nhận sản phẩm theo chuẩn mực ISO/IEC 17065:2012 và mở rộng năng lực chứng nhận GLOBALGAP của IQC

Đoàn đánh giá dẫn đầu bởi chuyên gia công nhận Nguyễn Kim Long. Ngoài ra, IQC vinh dự được tiếp đón chuyên gia Karthik Easwar, chuyên gia đánh giá đồng đẳng (Peer Evaluator) của APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated, Tổ chức hợp tác Công nhận Châu Á Thái Bình Dương) trong vai trò quan sát viên.

chung nhan, danh gia nang luc chung nhan, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận globalgap
Đoàn đánh giá công nhận làm việc tại văn phòng IQC. Từ trái sang: Ông Karthik Easwar, Phiên dịch viên, Ông Nguyễn Kim Long và các thành viên IQC.

Trong ba ngày đánh giá tích cực, đoàn đánh giá đã đưa ra nhiều nhận xét về hệ thống quản lý chứng nhận của IQC. Theo đó, đoàn chuyên gia cho rằng, IQC đã kiểm soát rất tốt hệ thống chứng nhận GLOBALGAP và chứng nhận sản phẩm. Một số điểm không phù hợp nhẹ, điểm khuyến nghị cũng được chuyên gia đưa ra trong cuộc đánh giá. Đây chắc chắn là những thông tin quý báu giúp IQC có thể cải tiến, nâng cao năng lực, và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động chứng nhận của mình.

Nguồn: IQC News