(Hà Nội) Công ty Cổ phần Chứng nhận và Chứng nhận IQC vừa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định Tổ chức thử nghiệm phân bón. Hiệu lực của chỉ định đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Theo đó, Phòng thử nghiệm IQC Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC được chỉ định các phép thử như: Độ ẩm, P2O5hh, K2OHhh, SiO2hh,…

Trước đó, Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ định Phòng thử nghiệm (mã số chỉ định: LAS -NN 17) của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC với 41 phép thử lĩnh vực phân bón và 9 phép thử dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Xem thêm các chỉ tiêu được công nhận, chỉ định của IQC: https://iqc.com.vn/phong-thu-nghiem-iqc-duoc-cuc-bao-ve-thuc-vat-chi-dinh-voi-50-phep-thu

Ngoài các phép thử trước đây đã được chỉ định, việc mở rộng thêm 19 phép thử đợt này giúp hoạt động thử nghiệm của IQC đáp ứng linh động, đa dạng và kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Toàn văn quyết định:

thử nghiệm phân bón, thu nghiem phan bonthử nghiệm phân bón, thu nghiem phan bon

Kết quả thử nghiệm phân bón của bên thứ ba là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác khi mua và sử dụng những sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường.