Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký quyết định số 2899/QĐ-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Quyết định này nêu rõ: Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định IQC thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu được chỉ định.

Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 02/2018/BCT-KNTP

Thời gian hiệu lực của Quyết định là: 03 năm.

Toàn văn Quyết định:

Quyet dinh chi dinh co so kiem nghiem thuc pham

Quyet dinh chi dinh co so kiem nghiem thuc pham

[stm_sidebar sidebar=”3250″]