Kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm kháng khuẩn trong các sản phẩm dệt may. Các phương pháp thử mà IQC sử dụng trong thử nghiệm kháng khuẩn là các tiêu chuẩn của Hiệp hội Hóa học và Dệt may Hoa Kỳ (AATCC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) và tiêu chuẩn Thụy Sỹ (SN).

thu nghiem khang khuan, thử nghiệm kháng khuẩn khảu trang
Hoạt động thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm được Công nhận ISO/IEC 17025 của IQC

IQC hy vọng với việc nâng cao năng lực của mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng dệt may, đặc biệt là các khách hàng sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. Việc thử nghiệm kháng khuẩn trên khẩu trang là yêu cần cần thiết để doanh nghiệp công bố khả năng kháng khuẩn của khẩu trang. Đây cũng là động thái tích cực của IQC mong muốn đóng góp vào lời kêu gọi của Chính phủ về việc chung tay đẩy lùi Coronavirus (Covid-19).

Các doanh nghiệp dệt may có sản xuất các sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn, kháng giọt bắn đồng thời phải thực hiện hoạt động công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo quy định của Thông tư 21/2017/TT-BCT.

Phòng thử nghiệm IQC được thành lập năm 2013. Để kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm, IQC đã áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho phòng thử nghiệm của mình.  Năm 2014, Phòng thử nghiệm của IQC chính thức được Công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đến tháng 4 năm 2020, Phòng thử nghiệm IQC có thể tiến hành gần hai trăm phép thử được công nhận và/hoặc chỉ định. IQC có hai phòng thử nghiệm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.