Hà Nội – Ngày 02/01/2020, Phó chủ tịch GLOBALGAP, ông Andras Fekete đã ký quyết định, tiếp tục thừa nhận IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALGAP trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, IQC là tổ chức duy nhất của Việt Nam có thể chứng nhận ba phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp.
Đây là hoạt động thường niên của GLOBALGAP.

Một cải tiến mới trong năm 2020 trở đi, các văn bản phê duyệt tổ chức chứng nhận, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ chức chứng nhận và GLOBALGAP sẽ không tồn tại dưới dạng giấy. Toàn bộ thông tin sẽ được sử dụng dưới dạng điện tử. Đây là một bước đi đầu tiên của GLOBALGAP trong cam kết duy trì môi trường kinh doanh bền vững thông qua trách nhiệm đối với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và hạn chế phát thải.

Toàn văn chứng chỉ thừa nhận của GLOBALGAP đối với IQC, tổ chức chứng nhận GLOBALGAP của Việt Nam.

chung nhan globalgap, to chuc chung nhan globalgap, don vi chung nhan globalgap