chứng nhận globalgap, chung nhan globalgap

IQC – Trong thông báo ngày 08/4/2020 của FoodPLUS gửi các tổ chức chứng nhận GLOBALGAP, tổ chức này đã cho phép việc tăng thời gian khắc phục các điểm không phù hợp lên tới 28+28 ngày trong thời điểm dịch bệnh.

Thông báo có đoạn “Trong thời điểm dịch bệnh, Tổ chức chứng nhận GLOBALGAP có thể gia hạn thời gian cho phép nhà sản xuất đệ trình các bằng chứng về hành động khắc phục lên tới 56 ngày (28+28). Tuy nhiên, nhà sản xuất phải đưa ra được bằng chứng về việc tại sao không thể đệ trình trong vòng 28 ngày như quy định trước đây. Điều này được viện dẫn tới các quy định tại điểm GR Part I, 6.4.1 c) (i) and d) (i); 6.4.2 a) rằng, việc hoàn tất các điểm không phù hợp phải được hoàn thành trong vòng 28 ngày.”

chứng nhận globalgap, chung nhan globalgap, khắc phục globalgap
Nhà sản xuất được chứng nhận GLOBALGAP có thể đệ trình hành động khắc phục trong vòng 56 ngày với hoàn cảnh dịch Covid-19

Cũng trong thông báo này, FoodPLUS cũng cho phép việc tăng thời gian giữa hai cuộc đánh giá tại văn phòng của tổ chức chứng nhận (off-site inspection/audit) và đánh giá tại hiện trường (on-site inspection/audit) lớn hơn 4 tuần. Trước đây, hoạt động này chỉ cho phép trong thời gian tối đa 4 tuần, các quy định này được viện dẫn tới các điểm GR Part I, 5.1.2.1 (i) và GR Part III, 5.4.1.1 (iii).

Đồng thời với việc nới rộng khoảng thời gian cho nhà sản xuất, GLOBALGAP đang thực hiện các công cụ đánh giá từ xa giúp việc đánh giá lần đầu và đánh giá lại thuận lợi hơn, phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh hiện nay.

FoodPLUS hy vọng các hành động cấp thiết của họ sẽ giúp cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo các trang trại tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, giúp người tiêu dùng có các sản phẩm an toàn, môi trường bền vững và phúc lợi được đảm bảo cho người lao động cũng như vật nuôi.