Phần lớn các nhà bán lẻ trên thị trường ngày nay đều yêu cầu một số tiêu chuẩn nhất định nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. Chứng nhận GLOBALGAP được xem là một tiêu chuẩn rất đáng tin cậy trong việc chứng minh tính an toàn và bền vững của nguồn thực phẩm sản xuất từ nông trại. Vì vậy, bằng cách thực hiện theo các điểm kiểm soát và tuân thủ các tiêu chí (CPCC) của GLOBALGAP, nhà sản xuất có thể bán sản phẩm của mình trên cả thị trường trong và ngoài nước. Do đó, chứng nhận GLOBALGAP là tấm vé để nhà sản xuất vươn ra thị trường thế giới. Tiêu chuẩn GLOBALGAP đang được thực hiện trên 3 lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp gồm: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

5 lợi ích của chứng nhận GLOBALGAP

  1. Tăng thêm giá trị cho sản phẩm thông qua việc tuân thủ với bộ tiêu chuẩn đã được công nhận trên toàn cầu.
  2. Tiếp cận được các khách hàng, thị trường, nhà cung ứng và nhà bán lẻ mới ở cả trong nước và nước ngoài.
  3. Giảm rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của bạn khi đưa những sản phẩm có vấn đề về an toàn thực phẩm vào thị trường.
  4. Tăng cường hiệu quả của các quy trình và hoạt động quản lý nông trại.
  5. Có Mã số GLOBALGAP (GGN) để dễ dàng xác định và truy xuất nguồn gốc ở cấp độ B2B (giữa các doanh nghiệp với nhau).

Nguồn: www.globalgap.org 

tổ chức chứng nhận globalgap
approved globalgap certification body