Chứng nhận GLOBALGAP

IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALGAP được phê duyệt bởi GLOBALGAP c/o FoodPLUS cho các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Sản xuất thức ăn chăn nuôi.

chứng nhận vietgap, chung nhan vietgap, chung-nhan-vietgap

Chứng nhận VietGAP

Áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là nhằm đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

Chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam, mang lại giá trị cao cho sản phẩm từ trang trại, dễ dàng đến được các thị trường “khó tính”.

Thử nghiệm

IQC cung cấp dịch vụ thử nghiệm được công nhận và chỉ định bởi các cơ quan quản lý. Kết quả thử nghiệm nhanh, tin cậy. Có sẵn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chứng nhận Hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Chất lượng của thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững