Mã số GLOBALGAP (GGN) là một số gồm 13 chữ số duy nhất xác định từng nhà sản xuất hoặc thành viên của nhóm nhà sản xuất trong Cơ sở dữ liệu GLOBALGAP. Hệ thống cung cấp khả năng truy cập tức thời và đầy đủ dữ liệu đăng ký và trạng thái của mọi nhà sản xuất cũng như sản phẩm cho tất cả các tùy chọn (Option). GGN khớp với Mã số vị trí toàn cầu (GLN) trên GS1, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và đã được đăng ký chính thức với GS1 tại www.gs1.org.

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Cơ sở dữ liệu GLOBALG.A.P. là  xác nhận tình trạng chứng nhận trực tuyến, hiện được các nhà bán lẻ và thương nhân sử dụng hàng ngày. Một chứng chỉ với số GGN không thể tìm thấy trên trang cơ sở dữ liệu GLOBALGAP sẽ ngay lập tức bị coi là không hợp lệ. Hệ thống này đảm bảo khả năng truy cập tức thời và đầy đủ dữ liệu đăng ký với trạng thái của mọi nhà sản xuất cũng như sản phẩm cho tất cả các tùy chọn nhằm minh bạch hóa tiêu chuẩn.

Để tìm kiếm và xác minh tính đúng đắn của mã số GGN mà quý vị đã biết, truy cập vào đường dẫn https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces?init=1, sau đó nhập mã số GGN gồm 13 chữ số vào mục GGN / GLN / LGN / CoC Number, CB registration ID, GLOBALG.A.P. certification number, bấm Enter để tìm kiếm.

Số GGN, ggn number, ma so ggnMột số tình huống như sau có thể xảy ra:

Mã GGN nhập vào không đúng hoặc không tồn tại

Số GGN, ggn, số ggn, ggn number
Thông báo lỗi khi số GGN nhập vào không chính xác hoặc không tồn tại.

Mã GGN nhập vào tồn tại, nhưng chứng chỉ đã hết hiệu lực

số ggn, so ggn, ggn number
Thông báo lỗi khi nhập số GGN của nhà sản xuất với chứng nhận đã không còn hiệu lực.

Mã GGN đã được chấp nhận, nhưng chưa được chứng nhận theo chu kỳ hiện tại

ggn, số ggn, so ggn, ggn number, globalgap
Mã GGN đã được chấp nhận nhưng chưa được chứng nhận hoặc đang trong quá trình đánh giá.

Mã GGN của chứng nhận có hiệu lực

số ggn, so ggn, ggn number, globalgap
Một mã GGN với xác nhận “Certified”-đã được chứng nhận

Ngoài ra, khi truy xuất các số GGN, có thể quý vị sẽ bắt gặp các tình trạng như: Open Non-Conformance hay Suspended. Đây là thông báo về tình trạng nhà sản xuất chưa khắc phục xong các điểm không phù hợp (non-conformance) sau cuộc đánh giá trong thời gian quy định, hoặc bị Đình chỉ (Suspended) khi không thực hiện các hành động khắc phục trong thời gian đã ấn định.

IQC hy vọng, với các thông tin trên, phần nào giúp ích được quý vị trong quá trình tìm hiểu và sử dụng số GGN. Nếu cần hỗ trợ thêm, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.