Kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày  30 tháng 3 năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT đã quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC. Theo quyết định 834/QĐ-BVTV-KH, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định [...]