Bạn có biết về Ngày Công nhận Thế giới? Nếu bạn chưa từng nghe về nó, hãy để IQC giúp bạn hiểu thật nhanh nhé! Đây là ngày kỷ niệm mà được Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Hiệp hội Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC) chọn để thúc đẩy nhận thức về các hoạt động công nhận và tầm quan trọng của công nhận trong tạo điều kiện hợp tác, thương mại ở tầm quốc gia và quốc tế. Công nhận cung cấp sự đảm bảo nền tảng cho tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận. Đối với các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, tiêu chuẩn để áp dụng là ISO/IEC 17025.

Công nhận có ý nghĩa thế nào với chúng ta?

Kết quả thử nghiệm/xét nghiệm/hiệu chuẩn có tác động tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta: đảm bảo an toàn nước uống, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giám sát môi trường, cung cấp năng lượng, thăm dò khoáng sản, và nhiều hoạt động sản xuất khác. Các cơ quan quản lý dựa vào thẩm quyền của phòng thử nghiệm để đưa ra các quyết định quan trọng. Công nhận nâng cao niềm tin của công chúng vào những kết quả đó. Ngày càng nhiều các cơ quan quản lý và nhà cung cấp yêu cầu kết quả thử nghiệm được cung cấp bởi phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Quá trình đánh giá công nhận tại hiện trường

Năng lực của một phòng thử nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được đảm bảo thông qua hoạt động đánh giá hiện trường và các chương trình thử nghiệm thành thạo (Proficiency Testing programs). Hoạt động đánh giá hiện trường được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng và nghiêm túc đối với Hệ thống quản lý và Hệ thống chất lượng phòng thử nghiệm. Tất cả các yếu tố chất lượng được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 9001 phải được đảm bảo. Các yếu tố kỹ thuật cần thiết để tạo chất lượng kết quả thử nghiệm cũng được kiểm tra, bao gồm:
• Năng lực kỹ thuật của nhân viên phòng thử nghiệm
• Xác nhận phương pháp thử
• Sự phù hợp, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị thử nghiệm
• Đảm bảo chất lượng của phép thử và dữ liệu hiệu chuẩn
• Hồ sơ và tài liệu.
Các hoạt động đánh giá hiện trường đảm bảo rằng phòng thử nghiệm có khả năng tạo dữ liệu chính xác, có thể truy nguyên và tái tạo. Quá trình này được lặp đi lặp lại đều đặn (đánh giá giám sát) để đảm bảo phòng thử nghiệm duy trì liên tục năng lực. Đây là hoạt động chuyên sâu được thực hiện bởi một đoàn đánh giá công nhận đủ năng lực của Cơ quan Công nhận.

Cơ quan Công nhận (AB) được IAF thừa nhận thế nào?

Bản thân các cơ quan công nhận (AB) cũng được đánh giá thông qua các tiêu chuẩn thừa nhận quốc tế (ISO/IEC 17011) và chịu sự đánh giá nghiêm ngặt của các tổ chức, chẳng hạn như ILAC. Có khoản hơn 130 cơ quan công nhận tại các quốc gia. Một số quốc gia có nhiều hơn một Cơ quan Công nhận. Ví dụ như tại Canada, có hai Cơ quan Công nhận là: Standard Council of Canada (SCC) và Canadian Association for Laboratory Accrediation (CALA). CALA và SCC hợp tác cùng nhau để đại diện cho các bên liên quan trong rất nhiều các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Ví dụ, cả hai tổ chức này đều có thành viên trong hội đồng ISO cho việc cập nhật tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Tại Việt Nam, BoA (Bureau of Accreditation of Viet Nam) là cơ quan công nhận được thừa nhận bởi IAF. BoA cũng là cơ quan công nhận lớn nhất tại Việt Nam. IQC là tổ chức chứng nhận được BoA công nhận đầy đủ năng lực. Phòng thử nghiệm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh của IQC cũng được công nhận cho các lĩnh vực: Hóa, Sinh, Cơ. Tham khảo năng lực thử nghiệm của IQC tại đây.

Thử nghiệm viên của IQC đang thao tác trong phòng thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025
Phòng thử nghiệm được hưởng lợi gì từ việc được công nhận?

Có rất nhiều lợi ích của việc được công nhận, trong số đó có thể kể đến:
• Cải tiến liên tục: Chuyên gia đánh giá công nhận với năng lực kỹ thuật phù hợp sẽ đưa ra các kiến nghị cải tiến hoặc các điểm không phù hợp để PTN có thể cải tiến năng lực của mình.
• Kết quả thử nghiệm phải được cung cấp bởi một phòng thử nghiệm được công nhận: đây đang là yêu cầu bắt buộc của rất nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Nếu phòng thử nghiệm của bạn chưa được công nhận, bạn không thể cung cấp dịch vụ, không thể cạnh tranh.
• Đáp ứng các yêu cầu công nhận thường sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nó lại tiết kiệm được thời gian cho các phòng thử nghiệm thương mại khi cắt giảm được các cuộc đánh giá của khách hàng hoặc các cuộc đánh giá bên thứ hai khác.
• Tầm cỡ quốc tế: Khi phòng thử nghiệm được công nhận bởi một cơ quan công nhận đã ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau, kết quả của phòng thử nghiệm sẽ có được chấp nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới.