CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH IQC

THỦ TỤC KHIẾU NẠI PHÀN NÀN

Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết cũng như ngăn ngừa sự tái diễn lặp lại các khiếu nại, yêu cầu xem xét lại của khách hàng, các bên hữu quan liên quan đến hoạt động đánh giá, chứng nhận, thử nghiệm, quan trắc môi trường, đào tạo của IQC một cách nhanh chóng, khách quan, đúng đắn.

Quý khách vui lòng tham khảo quy trình được đính kèm ở phía dưới.

Thủ tục khiếu nại phàn nàn

hoặc gửi phàn nàn trực tiếp về IQC theo mẫu dưới