tiêu chuẩn globalgap, tieu chuan globalgap, globalgap produce assurance standard v5

Tổ chức GLOBALG.A.P. vừa gửi đến IQC thông báo về việc ban hành Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản phẩm phiên bản 5 (Produce Safety Assurance Standard v5) để thay thế cho phiên bản Produce Safety Standard v4 trước đây được tích hợp trong các tiêu chuẩn đánh giá Đảm bảo Nông trại Tích hợp (IFA)

IFAvsPAS

Tiêu chuẩn này đã bắt đầu có hiệu lực từ 15/7/2019 và trở thành bắt buộc từ 01/8/2020. Phiên bản v4 trước đây sẽ có hiệu lực tới hết ngày 31/7/2020.

Quý khách hàng cần thêm thông tin về tiêu chuẩn này, vui lòng liên hệ với IQC theo email: globalgap@iqc.com.vn hoặc trực tiếp tại Fanpage https://www.facebook.com/iqc.com.vn/.

[stm_sidebar sidebar=”1781″]
tổ chức chứng nhận globalgap