Yêu cầu đối với tổ chức quản lý chợ

Tổ chức quản lý chợ, thực hiện các nhiệm vụ sau: – Xây dựng nội quy chợ, trong đó bao gồm quy định về công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại chợ. – Hướng dẫn các hộ kinh doanh thực phẩm thực hiện nội quy kinh doanh tại chợ. – Kiểm […]

Các yêu cầu chung của Chợ kinh doanh thực phẩm

4.1 Yêu cầu về vị trí, địa điểm Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác; cách các nguồn gây ô nhiễm tối thiểu 500m. 4.2 Yêu cầu về bố […]