Số GGN là gì, cách tra cứu mã số GGN?

Mã số GLOBALGAP (GGN) là một số gồm 13 chữ số duy nhất xác định từng nhà sản xuất hoặc thành viên của nhóm nhà sản xuất trong Cơ sở dữ liệu GLOBALGAP. Hệ thống cung cấp khả năng truy cập tức thời và đầy đủ dữ liệu đăng ký và trạng thái của mọi [...]

Tầm quan trọng của thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp

Thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp là một hoạt động rất quan trọng. Nó góp phần vào việc tối ưu hóa sản xuất, bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm bởi dòng chảy và dư lượng phân bón dư thừa, hỗ trợ chuẩn đoán các bệnh cây trồng, nâng cao cân bằng dinh [...]
xem xét hồ sơ trong đánh giá chứng nhận globalgap

Các bước để được chứng nhận GLOBALGAP

Tuyệt vời! Sau khi đã quyết định lấy chứng nhận GLOBALGAP, bạn có thể tìm hiểu làm như thế nào để được chứng nhận. Chỉ cần làm theo các bước sau là bạn có thể được cấp chứng nhận: Tải về tiêu chuẩn GLOBALGAP tương ứng và bảng câu hỏi đánh giá từ Trung tâm [...]

Lợi ích chứng nhận GLOBALGAP?

Phần lớn các nhà bán lẻ trên thị trường ngày nay đều yêu cầu một số tiêu chuẩn nhất định nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. Chứng nhận GLOBALGAP được xem là một tiêu chuẩn rất đáng tin cậy trong việc chứng minh tính an toàn và bền vững [...]
Đánh giá chứng nhận GLOBALGAP cho lúa

Tiêu chuẩn GLOBALGAP là gì?

GLOBALGAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice). Với mục tiêu tiên quyết tạo nên nền nông nghiệp an toàn và bền vững toàn cầu, các tiêu chuẩn GLOBALGAP được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất nông nghiệp trong [...]