So sánh mức độ yêu cầu của localgap và GLOBALGAP

localgap PFA vẫn được gọi vui là "tiêu chuẩn quốc tế cho hộ nghèo", với số lượng các điểm yêu cầu tuân thủ ít hơn rất nhiều so với GLOBALGAP. localgap hướng tới mục đích giúp các nhà sản xuất áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt có thể cải thiện hiệu quả quản [...]