huu co, canh tac huu co, nong nghiep huu co, chung nhan huu co

Ba bước chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ

Quy trình chuyển đổi trang trại truyền thống sang trang trại canh tác hữu cơ thông thường theo ba bước. Trước tiên, trang trại cần thu thập các thông tin cần thiết cho hoạt động thực hành nông nghiệp hữu cơ. Bước tiếp theo, thử nghiệm một số thực hành thích hợp giúp trang trại [...]

Tầm quan trọng của thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp

Thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp là một hoạt động rất quan trọng. Nó góp phần vào việc tối ưu hóa sản xuất, bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm bởi dòng chảy và dư lượng phân bón dư thừa, hỗ trợ chuẩn đoán các bệnh cây trồng, nâng cao cân bằng dinh [...]
phan bon huu co dung trong nong nghiep huu co

Các chất được dùng trong trồng trọt hữu cơ

Theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, Nhà sản xuất chỉ được dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chất ổn định được nêu trong bảng A1 và A2 dưới đây. A.1  Phân bón và chất ổn định đất Chỉ sử dụng phân bón và chất ổn định đất nêu trong Bảng [...]

Tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ Việt Nam

Những yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn hữu cơ bao gồm đa dạng sinh học, vùng đệm, vùng sản xuất song song, các vật liệu biến đổi gen (GMOs). Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên (TCVN 11041-1:2017) dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, [...]
chứng nhận hữu cơ, tiêu chuẩn hữu cơ

Tiêu chuẩn Hữu cơ Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam dành riêng cho nông nghiệp hữu cơ. Đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên của Việt Nam dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Bộ tiêu [...]