Những quy định có hiệu lực thi hành từ tháng 8 năm 2017

Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Từ ngày 10/8/2017, Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi chính thức có hiệu lực. Thông tư này [...]

Đào tạo kiến thức GLOBALGAP cho nhân viên kinh doanh

(IQC) Ngày 08/3/2017, Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC đã tiến hành buổi đào tạo kiến thức GLOBALG.A.P. cho toàn bộ nhân viên kinh doanh. Tại buổi đào tạo, ông Đào Quang Trung, chuyên gia đánh giá trưởng GLOBALG.A.P. của IQC đã trình bày các vấn đề cốt lõi của tiêu chuẩn, [...]

Đánh giá chứng nhận GLOBALG.A.P. tại Công ty TNHH ADC

(IQC) Ngày 01 tháng 3 năm 2017, đoàn chuyên gia đánh giá IQC đã tiến hành hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. cho Công ty TNHH ADC (Allied Development Corporation) tại Tiền Giang. Công ty TNHH ADC hoạt động trong các lĩnh vực Lúa gạo, Dược phẩm, Thực phẩm, Thủy sản và Nông nghiệp. [...]

Rà soát toàn diện tiêu chuẩn nước mắm trong năm 2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ NN&PTNT nghiên cứu, rà soát toàn diện Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). Việc này nhằm bảo đảm khắc phục các bất cập, phù hợp với thực tiễn sản xuất trong nước và yêu cầu hội nhập  quốc tế. Thông tin [...]